RODO

Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Grzybowski
tel. 501 083 482 lub e-mail: inspektor@coreconsulting.pl
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Kamila Maciejewska
e-mail: k.maciejewska@coreconsulting.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej e-mail>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka>>

Klauzula najemcy>>

Informacja dotycząca monitoringu>>