KONTAKT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE nr XVII
im. Agnieszki Osieckiej
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław

tel.: 71 798 67 40 

liceum@lo17.wroc.pl
EPUAP (adres skrzynki): /LOXVII/SkrytkaESP
NIP: 897-17-53-723
REGON: 931018901

Nasza szkoła – forogaleria>>

Konto wpłat na Radę Rodziców:  BOŚ S. A. PL 76 1540 1030 2103 0003 5850 0001
Numery wewnętrzne: 

–    150 – portiernia
–    100 – sekretariat Dyrektora
–    102 – sekretariat uczniowski
–    110 – kierownik gospodarczy
–    111 – księgowość
–    113 – serwerownia
–    130 – biblioteka szkolna
–    140 – pedagog szkolny
–    141  – pedagog specjalny
–    170 – pielęgniarka
–    200 – pokój nauczycielski
–    201 – pokój nauczycieli WF

 

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Grzybowski
tel. 501 083 482 lub e-mail: inspektor@coreconsulting.pl
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań

 

Godziny pracy Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pedagog  – gabinet 11
Dorota MaklesPedagog specjalny – gabinet 314a
Rafał Wysocki
         
 Psycholog  – gabinet 11
Magdalena Nitkowska
         
 Pielęgniarka – gabinet 4          
Biblioteka s. 105 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-14.00
Sekretariat uczniowski s. 107A Codziennie w godzinach 9.00-14.00 oraz podczas zebrań z Rodzicami

 

 

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Dostarczenie do LO17 w Wrocławiu dokumentu elektronicznego

W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.
Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej  Elektroniczna skrzynka podawcza

Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji LO17 . Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.