TYDZIEŃ W SZKOLE

 
DZIEŃ  WYDARZENIE  UCZESTNICZĄ
SZCZEGÓŁY 
MIEJSCE  KOORDYNATOR 
28 marca

2022 r. 

Wycieczka dydaktyczna nad Zalew Mietkowski Klasa 1F Zalew Mietkowski Janusz Krajewski
28 marca

2022 r. 

Edukacja fiolmowa – wyjście do kina na film pt. ,,Sonata’’ Klasa 1B OH Kino Wrocław Renata Pysiewicz-Jędrusik
28 marca

2022 r. 

Wyjście na pierwszą pracownię fizyczną Klasa 3H4 Wydział Fizyki i Astronomii we Wrocławiu Jan Bil 
29 marca

2022 r.  

Wyjście na spektakl pt. ,,Prometeusz’’ Klasy: 1F, 2E, 3A4, 3H4  Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu Kamila Morawska

Anna Naskrent

Katarzyna Bojak 

1 kwietnia

2022 r.  

XII Konkurs Poezji Niemeickojęzycznej o zasięgu powiatowym Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych LO nr XVII im. Agnieszki Osiwckiej we Wrocławiu Alicja Witwicka
2 kwietnia 

2022 r.  

Warsztaty WrOpenUp – zarządzanie projektem Uczniowei klas 1, 2, 3 LO nr XVII im. Agnieszki osieckiej we Wrocławiu online Margerita Niwelt
30 marca

2022 r.  

Konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego AROUND ENGLISH Uczniowie klas: 3A3, 3A4, 3B3, 3B4, 3C4, 3D4, 3F4, 3H4   Lo nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Katarzyna Suwalska

Kamila Morawska