Spotkaniu z pracownikiem hospicjum

Dnia 30. 04. 2024 uczniowie klas: 2C, 2D oraz 1A3 uczestniczyli w spotkaniu z Panią Anną Gil-
Gumowską, Psychologiem, Wiceprezesem Zarządu Hospicjum Dzieci Dolnego Śląska „ Formuła
Dobra”. Młodzież dowiedziała się na czym polega specyfika hospicjum domowego, co to jest
hospicjum perinatalne, czy też jak zostać wolontariuszem „ Formuły Dobra”. Hospicjum najczęściej
kojarzy nam się ze śmiercią. Spotkanie było okazją, aby uświadomić sobie, że hospicjum to także
życie. Spotkanie zorganizowała pani Janina Pieńkowska, nauczyciel wdż i koordynator szkolnego
wolontariatu.

Sukces naszych uczennic w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie

6 marca 2024 r. w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbył
się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, do którego zakwalifikowały się dwie uczennice z LO 17 z klasy 3A Martyna Janda i Maria Kuś. Dziewczyny przygotowały, przedstawiły i odpowiadały na pytania dotyczące prezentacji pt. „Małżeństwo ludzi różnych kultur – zalety i wyzwania”. Podczas eliminacji zajęły II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Opublikowano w WDŻ

Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Dwa zespoły z naszej szkoły:  Barbara Kawalec i Karolina Pigoń z klasy 2B oraz Martyna Janda i Maria Kuś z klasy 3A,  zakwalifikowały się do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Serdecznie gratulujemy uczennicom i życzymy im powodzenia na kolejnych etapach Olimpiady.

Opublikowano w WDŻ

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. Celem zajęć jest promowanie znaczenia więzi międzyludzkich, ukazanie wartości związanych z płciowością człowieka, zagadnienia dotyczące
prokreacji i bioetyki.  
Informuję, że zajęcia WDŻ w LO XVII prowadzone są na zastępstwach. Zapraszam chętnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie oraz konkursach przedmiotowych. Zainteresowane osoby
zapraszam do rozmowy osobistej.

Materiały do pobrania:
Podstawa programowa   

Prezentacja- zagadnienia realizowane na zajęciach wdż

List do rodziców

                                                                                                                                             nauczyciel wdż
                                                                                                                                          Janina Pieńkowska

 

Opublikowano w WDŻ