Wyrazy współczucia dla Pani Edyty Cwynar

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Pani wicedyrektor Edycie Cwynar z powodu śmierci Ojca składa społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.