Dzień Krajobrazu na Wydziale Nauk o Ziemi

20 października uczniowie klas 1B2 i 1G (rozszerzenie z geografii) brali udział w Dniu Krajobrazu na Kampusie przy Borna „Doceń lokalność „. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Wydzial Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Wydzial Fizyki i Astronomii UWr. Mieliśmy okazję wysłuchać 4 krótkich wykładów o różnych aspektach krajobrazu a potem uczestniczyliśmy w warsztatach i wycieczce „geologicznej” do Rynku. Inspirujące doświadczenie 🙂