STATUT SZKOŁY

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.
Kształt statutu określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU, Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Statut Szkoły (od 1.09.2022 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

GRONO PEDAGOGICZNE LO XVII W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Dyrektor: 
Małgorzata Iwankiewicz

Wicedyrektorzy: 
Beata Multan 
Edyta Cwynar

Pedagog: 
Dorota Makles

Pedagog specjalny:
Rafal Wysocki

 Psycholog:
Barbara Mikuczewska

Język polski: 
Edyta Cwynar
Renata Gawrońska
Anna Koniecpolska-Lachowska
Marzena Matschaj- Kacprzak
Anna Naskrent
Grzegorz Sobota
Sylwia Wójtowicz

Język angielski:
Agnieszka Cichy- Wisniewska
Joanna Dola- Niewiadomska
Wioletta Ejlak- Borowiak
Aneta Fiśkiewicz
Igor Jankowski
Małgorzata Kowal
Adrianna Mańczak
Kamila Morawska
Margerita Niwelt
Mariola Palcewicz
Ewa Toporek- Niemczyk

Język niemiecki: 
Włodzimierz Gańko
Małgorzata Iwankiewicz
Dariusz Manaj
Dorota Milewska- Skotny
Dawid Raczkowski
Martyna Skarubowicz- Łukomska
Alicja Witwicka

Matematyka: 
Danuta Florek
Aleksandra Konopacka
Danuta Kowalczyk
Aneta Popiołek
Maria Siegieńczuk
Bożena Szymańska- Pakos
Emilia Turniak

Historia, Wiedza o Społeczeństwie, 
Historia i Teraźniejszość: 
Robert Cibicki
Mirosław Lewandowski
Justyna Ptak
Robert Pieńkowski
Piotr Zołotajkin
Geografia: 
Janusz Krajewski
Renata Pysiewicz- Jędrusik

Biologia:
Marcin Kopeć
Wiesława Kowalik
Grażyna Schick

Fizyka:
Jan Bil
Elżbieta Podsiadły 

Chemia: 
Marcin Kopeć
Danuta Kowalczyk
Beata Kryjom

Informatyka: 
Waldemar Czaja
Tomasz Grabowy
Michał Paluch

Muzyka:
Krzysztof Żeslawski

Dykcja:
Małgorzata Szeptycka

Teatr: 
Marek Szydło

Wychowanie fizyczne: 
Mariola Brzozowska
Kamil Dziura
Anna Folta- Pisarczuk
Małgorzata Hajder
Beata Multan
Dawid Piech
Marek Popowczak
Adam Szymanowski
Lucyna Wańkowska- Michalec

Edukacja dla bezpieczeństwa: 
Tadeusz Zdanowicz

Podstawy przedsiębiorczości:
Barbara Cieśla

Religia: 
Ks. Michał Gaba
Dawid Raczkowski

Wychowanie do życia w rodzinie:
Janina Pieńkowska

Biblioteka: 
Lucyna Grochocka
Jolanta Nogaj 

 

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. Celem zajęć jest promowanie znaczenia więzi międzyludzkich, ukazanie wartości związanych z płciowością człowieka, zagadnienia dotyczące
prokreacji i bioetyki.  
Informuję, że zajęcia WDŻ w LO XVII prowadzone są na zastępstwach. Zapraszam chętnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie oraz konkursach przedmiotowych. Zainteresowane osoby
zapraszam do rozmowy osobistej.

Materiały do pobrania:
Podstawa programowa   

Prezentacja- zagadnienia realizowane na zajęciach wdż

List do rodziców

                                                                                                                                             nauczyciel wdż
                                                                                                                                          Janina Pieńkowska

 

Opublikowano w WDŻ