Najszczersze kondolencje dla Pani Marioli Palcewicz

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Pani Marioli Palcewicz z powodu śmierci Ojca składa społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.