RODZIC

Numer konta Rady Rodziców: 

BOŚ S.A. 76 1540 1030 2103 0003 5850 0001
Składka wynosi 80zł za jedno dziecko uczące się w naszej szkole, jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo to składka wynosi 100zł za 2 i więcej uczniów.