DZIEŃ  WYDARZENIE  UCZESTNICY/
SZCZEGÓŁY
MIEJSCE KOORDYNATOR 
4.12.2023 Wizyta w teatrze muzycznym Capitol 1E Capitol, Wrocław Tomasz Grabowy
5.12.2023 Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Drezna chętni uczniowie Drezno Dorota Milewska-Skotny

Alicja Witwicka

6.12.2023 III Mikołajkowy Festiwal Talentów Różnych chętni uczniowie LO XVII Marzena Matschaj – Kacprzak
7.12.2023 Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Drezna chętni uczniowie Drezno Renata Pysiewicz-Jędrusik

PLAN LEKCJI

Oddziały

4A 4B 4C 4D 4E 4F 3A 3B 3C 3D 3E 3F 2A 2G 2B
2C 2D 2E 2F 2H 1A1 1A2 1A3 1B1 1B2 1C 1D1 1D2 1E 1F 1HG

 

Nauczyciele

Godziny dostępności nauczycieli w 1 semestrze>>

 

Sale