ZASADY/PROCEDURY

Dziennik elektroniczny- zasady

Zasady organizacji wycieczek/imprez szkolnych

Zasady współpracy LO nr XVII z bursami 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów mieszkających w bursach i na stancjach

Procedura  organizacji  indywidualnego  nauczania

Procedura obiegu dokumentów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć 

Procedura- uczeń palący wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne na terenie szkoły

 

PODANIA / FORMULARZE

Wniosek o usprawieliwienie nieobecności

Deklaracja udziału dziecka/rezygnacji udziału dziecka w lekcjach religii

Deklaracja udziału/rezygnacji udziału pełnoletniego ucznia w lekcjach religii

Podanie pełnoletniego ucznia o zwolnienie z WF

Podanie rodzica o zwolnienie z WF 

Podanie pełnoletniego ucznia o promocję warunkową 

Podanie rodzica ucznia o promocję warunkową 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru dokumentu