Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna – OLIMPUS

„Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej.” Zgłoszenia do 08.11.2023.

Więcej informacji pod: https://www.olimpus.edu.pl/informatyka

https://www.olimpus.edu.pl/informatyka/instrukcja

 

Dziewczyny w grze

„Dziewczyny w grze! to program stypendialno-mentoringowy, im. Karoliny Grochowskiej dla uczennic szkół średnich — III, IV i V klasy — będący wstępem do kariery w branży gier wideo. W jego ramach uczestniczki otrzymają wsparcie finansowe w postaci rocznego stypendium o wysokości 12 000 zł (brutto) przeznaczonego na pokrycie kosztów edukacji i rozwoju, wiedzę merytoryczną oraz opiekę mentorską. Program oferuje możliwość poznania wielu praktycznych aspektów pracy w branży gier, a także szansę na zdobycie cennego doświadczenia.”

Więcej informacji:

https://dziewczynywgrze.pl/#about

XXXI Olimpiada Informatyczna 

16 października staruje  XXXI Olimpiada Informatyczna, więcej informacji na  stronie głównej olimpiady: https://oi.edu.pl/

„Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XXXI OI. Uczestnictwo w Olimpiadzie to ciężka praca, ale jej efekty pozostają na całe życie. Na najlepszych już w tej edycji czekają atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści Olimpiady mają zagwarantowany wstęp na dowolne studia informatyczne w Polsce, a laureaci otrzymują wysokie stypendia ufundowane przez NASK – PIB.”