Projekt badawczy w ramach lekcji wychowania fizycznego we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

W ramach współpracy szkoły z uczelnią są realizowane prace badawcze w latach 2024-205  pt. Zależność dawka-odpowiedź i wpływ wysiłku przerywanego na lekcji WF na markery zdrowia młodzieży w ramach projektu MEiN Nauka dla Społeczeństwa II. Więcej informacji na stronach internetowych:
https://liblink.pl/aQ8APRohid