Instytut Sportu- Państwowym Instytut Badawczy

W dniu 12 czerwca odbyły się pomiary antropometryczne uczniów oraz próby motoryczne: skok w dal z miejsca i plank.  Czynności te wynikały z realizacji projektu badawczego dzięki współpracy z Instytutem Sportu- Państwowym Instytutem Badawczym. Celem było aktualizowanie zakresów referencyjnych wzrastania w postaci siatek centylowych wysokości, masy oraz wskaźnika BMI umożliwiający identyfikację deficytów w zakresie zaburzeń wzrastania, stanu odżywiania organizmu oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone na 50-ciu  uczniach przez panią mgr Mariole Brzozowską oraz pracowników instytutu.