Sukces naszych uczennic w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie

6 marca 2024 r. w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbył
się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, do którego zakwalifikowały się dwie uczennice z LO 17 z klasy 3A Martyna Janda i Maria Kuś. Dziewczyny przygotowały, przedstawiły i odpowiadały na pytania dotyczące prezentacji pt. „Małżeństwo ludzi różnych kultur – zalety i wyzwania”. Podczas eliminacji zajęły II miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Opublikowano w WDŻ