Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi π obchodzony jest na świecie 14 marca. Liczba Pi jest stałą matematyczną oznaczajacą stosunek długości okręgu (obwodu) do jego średnicy. Jest to liczba niewymierna. Jej przybliżenie to 3.14 (data święta nie jest przypadkowa).

Symbol liczby Pi został po raz pierwszy użyty w 1706 roku. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa obwód (perimetron – περίμετρον). Inaczej jest też nazywana ludolfiną lub stałą Archimedesa. Dlaczego ludolfina? Ludolf van Ceulen obliczył jej 35 miejsc po przecinku. Archimedes natomiast był pierwszym matematykiem badającym liczbę Pi (III w. p. n. e.).

Liczba π miała zastosowanie już w starożytności – rolnictwo, budownictwo, ludzie zauwazyli, że stosunek obwodu okręgu do jego średnicy jest stały.

Obwód podstawy piramidy Cheopsa, podzielony przez jej podwójną wysokość, pozwala uzyskać liczbę Pi.

Rozwinięcie dziesietne liczby Pi z dużym prawdopodobieństwem skrywa Waszą datę urodzenia w formacie dzień/miesiąc/rok. Jeśli checie to sprawdzić, możecie zrobić to tu:

https://www.tomaszgrebski.pl/blog/matematyczna-rozrywka/liczba-pi-a-data-urodzenia

Warto wspomnieć, że 14 marca jest także rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego, jednego z twórców polskiej szkoły matematycznej oraz Alberta Einsteina