Olimpiada z wiedzy o Unii Europejskiej

11 stycznia odbył się etap szkolny olimpiady z wiedzy o Unii Europejskiej, w czasie której uczniowie rozwiązywali test z historii i funkcjonowania UE.

Opublikowano w WOS