Wyrazy współczucia dla Pani Małgorzaty Kowal

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Pani Małgorzacie Kowal  z powodu śmierci Ojca składa  społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.