Wyrazy współczucia dla Pana Marka Szydło

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Panu Markowi Szydle  z powodu śmierci Matki składa  społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.