Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna – OLIMPUS

„Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i I-IV liceum ogólnokształcącego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej. Celem olimpiady jest sprawdzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej.” Zgłoszenia do 08.11.2023.

Więcej informacji pod: https://www.olimpus.edu.pl/informatyka

https://www.olimpus.edu.pl/informatyka/instrukcja