DZIEŃ  WYDARZENIE  UCZESTNICY/
SZCZEGÓŁY
MIEJSCE KOORDYNATOR 
4.12.2023 Wizyta w teatrze muzycznym Capitol 1E Capitol, Wrocław Tomasz Grabowy
5.12.2023 Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Drezna chętni uczniowie Drezno Dorota Milewska-Skotny

Alicja Witwicka

6.12.2023 III Mikołajkowy Festiwal Talentów Różnych chętni uczniowie LO XVII Marzena Matschaj – Kacprzak
7.12.2023 Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Drezna chętni uczniowie Drezno Renata Pysiewicz-Jędrusik