MATURA 2024

ważne terminy dla ucznia bieżącego roku szkolnego (2023/2024)
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/Wazne-terminy-dla-ucznia-2024-do-internetu.pdf?x79509

ważne terminy dla absolwenta
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/wazne_terminy_dla_absolwenta_2024.pdf?x79509

prezentacja ze szkolenia maturzystów 13 września 2023 r
2024_matura_wrzesien

Uczniowie składają deklarację tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy ZIU. Termin złożenia deklaracji wstępnej upływa 2.10.2023 r. (zgodnie z harmonogramem CKE).

instrukcja składania e- deklaracji
instrukcja_składania_e_deklaracji

link do złożenia e- deklaracji
https://ziu.gov.pl/login

informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/
informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny/

Egzamin wg formuły 2023 (kolor fioletowy) dotyczy uczniów klas czwartych bieżącego roku szkolnego i absolwentów LO z roku 2022/2023

Egzamin wg formuły 2015 dotyczy absolwentów LO po gimnazjum.

Absolwenci składają deklarację tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ZIU. Kody dostępu przekazane w latach ubiegłych są aktywne, więc wykorzystując je można złożyć
e- deklarację. W przypadku braku kodu dostępu należy złożyć w sekretariacie uczniowskim wniosek o nadanie loginu i hasła (załącznik 5a- do pobrania poniżej).

Termin złożenia deklaracji dla absolwentów z lat ubiegłych upływa 7.02. 2024 r. (zgodnie z harmonogramem CKE).

Instrukcja składania e- deklaracji przez absolwentów LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej z lat ubiegłych
tutaj

załącznik 5a
EM 2024 Zalacznik 5a