LO XVII upamiętniło 43. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

27 VIII 2023 r. delegacja Liceum Ogólnokształcącego nr XVII wzięła udział w uroczystych obchodach 43. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz złożyła wieniec w imieniu społeczności XVII LO. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przy Alei Pracy. Dalsza część obchodów odbyła się przy pamiątkowej tablicy przy ul. Grabiszyńskiej upamiętniającej wydarzenia z 1980 r. („Tu rodziła się wrocławska Solidarność…”).

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Tegoroczna lektura Narodowego Czytania to niezwykła, ponadczasowa powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” poruszająca ważne tematy i skłaniająca do refleksji. Każdy czytelnik może znaleźć w niej coś dla siebie: wątki miłosne, polityczne, wojenne, konflikty pokoleniowe i piękne opisy przyrody.

Poniżej prezentujemy piękne, znane i lubiane cytaty z powieści.

„Zawsze jest pora i widzieć i mówić prawdę”.

„W życiu jednostek i narodów bywają momenty taką miarą nieszczęść napełnione, że nic już w nich więcej zmieścić się nie może”.
„Kochać to ufać i w dwa serca naraz spoglądać jak w czyste zwierciadła, razem iść drogą długą i czystą, a u jej końca móc dwa swe imiona wypisać złotem przywiązania niezłomnego i zwyciężonych wspólnie postrachów życia”.

 „Mężczyzno! puchu marny, ty wietrzna istoto!”.

 „Ani położenie moje, ani wychowanie, ani przyzwyczajenia i gusta nie czynią mnie odpowiednią dla niego towarzyszką życia. Na wielką panią i światową kobietę nie mam kwalifikacji żadnych ani też żadnej do takiego stanowiska pretensji”.

„Teoś Różyc harbuza dostał… on, Różyc, dziedzic Wołowszczyzny, siostrzeniec księżny, harbuza dostał od tej… tej…”.

 „Tereniu, daj mi trochę wody i proszek bromowy, bo czuję nadchodzący globus”.