Zapraszamy

Spotykamy się w miarę potrzeb, zwykle przed turniejami.

 Jeżeli zaistnieje potrzeba spotkania  to proszę o kontakt z opiekunem szkolnego koła szachowego p. Robertem Koniecznym