Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. Celem zajęć jest promowanie znaczenia więzi międzyludzkich, ukazanie wartości związanych z płciowością człowieka, zagadnienia dotyczące
prokreacji i bioetyki.  
Informuję, że zajęcia WDŻ w LO XVII prowadzone są na zastępstwach. Zapraszam chętnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie oraz konkursach przedmiotowych. Zainteresowane osoby
zapraszam do rozmowy osobistej.

Materiały do pobrania:
Podstawa programowa   

Prezentacja- zagadnienia realizowane na zajęciach wdż

List do rodziców

                                                                                                                                             nauczyciel wdż
                                                                                                                                          Janina Pieńkowska

 

Opublikowano w WDŻ