Poczet sztandarowy LO XVII uczcił dr. Jerzego Woźniaka, oficera Armii Krajowej, członka WiN i żołnierza niezłomnego

12 IV 2022 r – w 10. rocznicę śmierci dr Jerzego Woźniaka, oficera Armii Krajowej, członka WiN, żołnierza niezłomnego skazanego w komunistycznym więzieniu na karę śmierci, Honorowego Obywatela Wrocławia i Dolnego Śląska – na Cmentarzu Osobowickim odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania mogiły dr. Jerzego Woźniaka insygnium OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY w ramach projektu „OCALAMY”. W uroczystości udział wzięła rodzina pułkownika: żona Aleksandra i syn Olaf, poczty sztandarowe 10 dolnośląskich szkół, w tym i Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej oraz Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, dyrektor IPN Oddział Wrocław Paweł Rozdżestwieński, prof. Stanisław Ułaszewski, Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Prezes Związku Inwalidów Wojennych płk Wojciech Olenderek, Prezes środowiska Batalionów Chłopskich mjr Jan Paluchniak i Prezes Związku Piłsudczyków Krzysztof Rozpondek. Uroczystość uświetniała obecność kompanii honorowej Akademii Wojsk Lądowych.

Punktem wieńczącym uroczystość był przemarsz pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego oraz zapalenie zniczy przez młodzież uczącą się w LO XVII oraz w szkołach należących do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Warto przypomnieć, że dr. Jerzego Woźniaka mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Liceum 13 XI 2008 r.  w ramach IV. Forum historyczno-patriotycznego.  Pamiętaliśmy o doktorze Woźniaku w ubiegłym roku, gdy 29 X 2021 r. młodzież LO XVII pod opieką Roberta Pieńkowskiego wzięła udział w akcji „Wrocławski Znicz Pamięci”. W ramach tego przedsięwzięcia na Cmentarzu Osobowickim młodzież 17-tki udekorowała ozdobnymi wiankami w barwach Wrocławia i zapaliła znicze na trzydziestu grobach wybitnych wrocławian, w tym i dr. Jerzego Woźniaka.

Liceum Ogólnokształcące nr XVII reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Martyna Kamrowska z kl. 3D4 oraz Filip Szul z kl. 3E3 pod opieką Roberta Pieńkowskiego.

Echa medialne uroczystości:

Janusz Gajdamowicz, Grób płk. Jerzego Woźniaka oznaczony insygnium „Ojczyzna swemu Obrońcy” [ZDJĘCIA], 12 IV 2022
 (https://gazetawroclawska.pl/grob-plk-jerzego-wozniaka-oznaczony-insygnium-ojczyzna-swemu-obroncy-zdjecia/ar/c1-16270327)
 
Maciej Rajfur, „Nie tyle ocalamy pamięć pana pułkownika, ale ocalamy swoją przyszłość“, Gość Niedzielny, 12 IV 2022 r. (https://wroclaw.gosc.pl/doc/7468485.Nie-tyle-ocalamy-pamiec-pana-pulkownika-ale-ocalamy-swoja)
Janusz Gajdamowicz, Grób płk. Jerzego Woźniaka oznaczony specjalnym insygnium (fotogaleria), Gość Niedzielny, 13 IV 2022 r. (https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/7470293.Grob-plk-Jerzego-Wozniaka-oznaczony-specjalnym-insygnium)

Uroczystość oznaczenia grobu płk. Jerzego Woźniaka insygnium „Ojczyzna swemu Obrońcy” – Wrocław, 12 kwietnia 2022, (https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/162790,Uroczystosc-oznaczenia-grobu-plk-Jerzego-Wozniaka-insygnium-Ojczyzna-swemu-Obron.html)

 
Artur Bilski, PROJEKT „OCALAMY” – UHONOROWANIE MOGIŁY PŁK. JERZEGO WOŹNIAKA (https://sp93.wroc.pl/2022/04/12/projekt-ocalamy-uhonorowanie-mogily-plk-jerzego-wozniaka/)