ZASADY/PROCEDURY

Dziennik elektroniczny- zasady

Zasady organizacji wycieczek/imprez szkolnych

Zasady współpracy LO nr XVII z bursami 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów mieszkających w bursach i na stancjach

Procedura  organizacji  indywidualnego  nauczania

Procedura obiegu dokumentów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć 

Procedura- uczeń palący wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne na terenie szkoły