PODANIA / FORMULARZE

Wniosek o usprawieliwienie nieobecności

Deklaracja udziału dziecka/rezygnacji udziału dziecka w lekcjach religii

Deklaracja udziału/rezygnacji udziału pełnoletniego ucznia w lekcjach religii

Podanie pełnoletniego ucznia o zwolnienie z WF

Podanie rodzica o zwolnienie z WF 

Podanie pełnoletniego ucznia o promocję warunkową 

Podanie rodzica ucznia o promocję warunkową 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Podanie o duplikat świadectwa

Podanie o duplikat legitymacji szkolnej

Upoważnienie do odbioru dokumentu