Projekt badawczy w ramach lekcji wychowania fizycznego we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

W ramach współpracy szkoły z uczelnią są realizowane prace badawcze w latach 2024-205  pt. Zależność dawka-odpowiedź i wpływ wysiłku przerywanego na lekcji WF na markery zdrowia młodzieży w ramach projektu MEiN Nauka dla Społeczeństwa II. Więcej informacji na stronach internetowych:
https://liblink.pl/aQ8APRohid

Ostatni sparing z Zespołem Szkół Budowalnych

 

W dniu 19 czerwca odbył się ostatni sparing z Zespołem Szkół Budowalnych we Wrocławiu. Koszykarze w przyjaznej atmosferze zakończyli sportowym akcentem rok szkolny 2023/2024. „Życzę dalszych sukcesów obu drużynom. Bezpiecznych i radosnych wakacji.”- trenerka Mariola Brzozowska.

Instytut Sportu- Państwowym Instytut Badawczy

W dniu 12 czerwca odbyły się pomiary antropometryczne uczniów oraz próby motoryczne: skok w dal z miejsca i plank.  Czynności te wynikały z realizacji projektu badawczego dzięki współpracy z Instytutem Sportu- Państwowym Instytutem Badawczym. Celem było aktualizowanie zakresów referencyjnych wzrastania w postaci siatek centylowych wysokości, masy oraz wskaźnika BMI umożliwiający identyfikację deficytów w zakresie zaburzeń wzrastania, stanu odżywiania organizmu oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone na 50-ciu  uczniach przez panią mgr Mariole Brzozowską oraz pracowników instytutu.