Pożegnanie Maturzystów

Uroczyste zakończenie szkoły klas czwartych odbędzie się w najbliższy piątek 26 kwietnia br. w szkolnej auli w dwóch turach:
9:00- 10:30 (lekcje 2-3) klasy: A, B, C
10:45-12:15 (lekcja 4-5) klasy D, E, F.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Strona LO17 Wrocław

 LO17  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona LO17 Wrocław .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak podpisów do filmów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wice-dyrektor Edyta Cwynar
  mgr Edyta Cwynar
  gabinet nr 107, I piętro
  tel. (71)7986740 w.103
  e-mail: e.cwynar@lo17.wroc.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
 • Dyrektor LO17
  mgr Małgorzata Iwankiewicz
  gabinet nr 107, I piętro
  tel. (71)7986740
  e-mail: m.iwankiewicz@lo17.wroc.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Świąteczne życzenia

Wielu radosnych i spokojnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, budujących rozmów, miłych gestów, wszelkiej pomyślności oraz wiosennego optymizmu życzy Pracownikom, Uczniom i Rodzicom
Małgorzata Iwankiewicz
Dyrektor Szkoły

Wywiadówki

Serdecznie zapraszamy.

Wywiadówki

W środę 10 stycznia br. odbędą się spotkania Rodziców z Wychowawcami klas w dwóch turach:

Serdecznie zapraszamy.

Wyrazy współczucia dla Pani Anny Naskrent

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Pani Annie Naskrent  z powodu śmierci Ojca składa  społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.

Wyrazy współczucia dla Pana Marka Szydło

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy Panu Markowi Szydle  z powodu śmierci Matki składa  społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki  Osieckiej we Wrocławiu.

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim  zdrowia, wytchnienia i radości w sercach. Niech w Nowym Roku spełniają się marzenia. Niech na świecie zapanuje pokój, abyśmy wszyscy mogli żyć bezpiecznie i szczęśliwie.

Małgorzata Iwankiewicz 
Dyrektor Szkoły