Matura informatyka

Zgodnie z harmonogramem CKE dot. organizacji egzaminu maturalnego 1 dzień przed egzaminem z informatyki zdający jest zobowiązany do sprawdzenia komputera.

Egzamin z informatyki: 22.05.2023 r.
Sprawdzanie komputerów: dzień przed egzaminem w ciągu 1 godziny.
Wtorek 21.05.2024 od godz. 11.30 – 12.30
Po sprawdzeniu każdy zdający podpisuje się na liście potwierdzając swoją obecność. W tym dniu odbędzie się też losowanie stanowisk.

Obecność obowiązkowa.