DZIEŃ  WYDARZENIE  UCZESTNICY/
SZCZEGÓŁY
MIEJSCE KOORDYNATOR 
26.02.2024 Warsztaty teatralne 3E  Wrocław Adrianna Mańczak
27.02.2024 Edukacja prawna 2G/ udział w rozprawie sądowej Sąd Okręgowy

we Wrocławiu

Robert Pieńkowski
27.02.2024 Wrocławska Akademia Biznesu 3D/ udział w Drzwiach Otwartych Wrocławska Akademia Biznesu Mariola Palcewicz