Inicjatywa Biblioteki dla Ukrainy

 

J.Nogaj,data: 22-03-2022
Inicjatywa Biblioteki dla Ukrainy Zachęcamy do korzystania ze strony Biblioteki dla Ukrainy, na której zebrane są praktyczne informacje zarówno dla  osób uciekających z Ukrainy, jak i tych, którzy chcą im pomagać:
– informacje dotyczące spraw codziennych, urzędowych i życiowych, związanych z pobytem w Polsce, pracą, nauką, komunikacją, funkcjonowaniem banków czy opieką zdrowotną,
– linki do stron z przydatnymi zasobami online, w tym książkami w języku ukraińskim i materiałami do nauki języka polskiego (jako obcego),
– wzory dokumentów do pobrania,  
– materiały na temat dezinformacji, która stała się potężną bronią agresora, więc właśnie teraz bardzo ważne jest, by umieć ją rozpoznawać i skutecznie się przed nią bronić,
– inicjatywy działań edukacyjnych i kulturalnych, wspierających ludzi przybyłych z Ukrainy.

Stronę Biblioteki dla Ukrainy tworzy Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.